Co je to DigComp? Rozvoj digitální gramotnosti populace je čím dál důležitější

5/7/2018 | |

DigComp je univerzální vzdělávací rámec; jde o projekt, který v kontextu celoživotního vzdělávání určil pět hlavních oblastí, klíčových pro rozvoj digitální gramotnosti populace. Smyslem DigCompu však není vzdělávání samotné, ale spíše vytvoření celoevropského základu výuky digitálních dovedností. Slouží primárně školám a učitelům, ale uplatnění najde i pro běžného občana.

Pěti hlavními oblastmi digitální gramotnosti jsou:

  • Zpracování informací,
  • komunikace,
  • vytváření obsahu,
  • bezpečnost
  • a řešení problémů.

V těchto pěti širokých skupinách se nachází 21 konkrétních dovedností, po jejichž osvojení bude občan schopen v základní míře využívat technologie pro výkon povolání, získávání informací i další související úkony. Osvojení každé z kompetencí navíc rámec hodnotí na škále od 1 do 8, kdy 1 odpovídá základům a 8 komplexním znalostem.

Obrázek
DigComp

Program samotný běží od roku 2015 a od té doby byl několikrát rozšířen, nejprve na verzi DigComp 2.0 a nyní na DigComp 2.1. V současnosti je navíc propojen s iniciativou Europass, což je nástroj Evropské unie na vytvoření pokročilého životopisu. Tvorba CV zahrnuje i samostatné otestování úrovně digitálních kompetencí, které je založeno právě na DigiCompu. Každý občan tak může zjistit, jak na tom se svou digitální gramotností je.

DigCompEdu pomáhá učitelům zlepšit úroveň digitálních kompetencí

V letošním roce se DigComp dočkal významného pokroku, když se součást vzdělávacího rámce dostala do rukou přímo učitelům pod názvem DigCompEdu. Nejde však pouze o příručku, jak správně digitální gramotnost učit; jedná se místo toho o sadu nástrojů a tréninkových programů, které mají „učit učitele“ – pomohou jim zjistit vlastní úroveň digitálních kompetencí, co jim ještě zbývá se naučit a jak mohou k vlastní výuce přistoupit.

Obrázek
DigCompEdu

Poté, co si učitelé sami dovednosti pro práci s internetem a technologiemi osvojí, DigCompEdu pomůže určit nejlepší metody, jak digitální kompetence naučit svou cílovou skupinu, od malých žáčků přes dospělé až po studenty se speciálními potřebami.

DigCompEdu je ve své podstatě základní rámec, který si jednotlivé členské státy EU, vzdělávací instituce a regionální samosprávy upraví pro své potřeby a aplikují jej v praxi. Je přizpůsoben k tomu, aby byl snadno upravitelný podle toho, jaká lokální specifika vzdělávací systém má.

Další novinkou v DigCompu 2.1 je rozšíření původních tří úrovní digitální gramotnosti na osm, což má usnadnit proces výuky digitálních dovedností.