Data
Název Kategorie Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
PISA 2012 Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2012

15letí žáci základních škol nebo víceletých gymnázií

6 413 digitální gramotnost detail
Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011

15 dětí ve věku 9 – 17 let, 14 rodičů

29 digitální kompetence přenositelné detail
Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013

studenti Pedagogické fakulty UPOL

386 digitální gramotnost detail
Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2017

ČR

0 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Digitální kompetence – digitální gramotnost Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy Rok sběru: 2016

neuvedeno

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012

ČR, 18+

9 500 digitální gramotnost detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2006

Neuvedeno

0 digitální kompetence detail
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016) Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2014

ČR, 18+

99 digitální kompetence detail
Internet - fenoménem dnešní doby Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2015

ČR, 15-79 let

2 000 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální domorodec detail
Informační gramotnost VŠ studentů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005

ČR, 18+

900 digitální gramotnost detail
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2010

ČR, 18+, zaměstnanci knihoven

763 digitální kompetence detail
Informační gramotnost Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2005

ČR, 15+

16 500 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2016

ČR, 18+

0 digitální kompetence detail
Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

0 digitální kompetence detail
Digital Competence Framework for citizens Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2016

EU, 18+

0 digitální kompetence detail
Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

0 digitální gramotnost detail
Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2014

ČR, 18+

3 370 digitální gramotnost detail
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2008

ČR, 16+

1 381 digitální gramotnost detail
Jaké jsou internetové děti Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2015

ČR, žáci a žákyně 4.-9. tříd ZŠ, učitelky a učitelé ZŠ

4 689 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Fenomén Minecraft v českém prostředí Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2017

ČR

2 300 digitální gramotnost detail
Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2017

ČR, děti, muži a ženy ve věku 18-25 let

4 878 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Národní výzkum kyberšikany učitelů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2016

ČR, 18+, 79 % žen, 21 % muži

5 136 digitální gramotnost detail
České děti a Facebooku Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2015

ČR, 8-17 let, 48 % chlapci, 52 % dívky

1 122 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2014

ČR, 11-17 let, 53 % dívek, 47 % chlapci

28 000 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Nebezpečí internetové komunikace IV Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2013

ČR, 11-17 let, 55 % dívek, 45 % chlapců

21 372 digitální gramotnost detail
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2009

ČR, 8-18 let

2 567 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2015

ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
OMG Research – Fenomén šedesátníků Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2016

ČR, 55-69 let

650 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální propast detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015

ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.

7 812 digitální gramotnost detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 16+

8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2011

Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy).

6 615 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2016

klienti HR agentury

6 102 digitální gramotnost, digitalizace detail
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2010

ČR 18+, marginalizované osoby

26 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Současné možnosti využití informačních technologií ve škole Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2008

ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ

1 928 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
ICT Kompetence učitelů Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2006

učitelé

30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2006

ČR 16-65, zaměstnanci

406 digitální gramotnost, digitalizace detail
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2011

ČR 18+

6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2015

ČR 16+

8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost Rok sběru: 2015

ČR 18+, zaměstnanci

104 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Zaměstnanost Rok sběru: 2016

ČR, 15+

1 063 digitální gramotnost detail
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy Rok sběru: 2006

18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma
bydliště a kraje)

1 313 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Průzkum webových stránek veřejné správy Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2013

ČR, státní správa, samospráva

244 digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2011

ČR, státní správa, samospráva

6 615 digitální gramotnost, digitalizace detail
Mezinárodní šetření ICILS 2013 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2013

žáci 8. ročníků ZŠ

3 200 digitální gramotnost, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
EU Kids Online Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2010

EU, děti 9-16 let

1 009 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
Způsob získávání digitálních dovedností Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií Rok sběru: 2011

ČR, 16+

9 262 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2016

ČR, SR, Belgie Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie, 11-30 let, ženy

500 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
World Internet Project 2014 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2014

ČR, 15+

1 316 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny Rok sběru: 2011

ČR 16-65

6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence přenositelné detail
Aktér 12 - 2011 Kategorie: Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, Kategorie: Podpora rodiny, Kategorie: Elektronické služby veřejné správy, Kategorie: Zaměstnanost, Kategorie: Konkurenceschopnost, Kategorie: Sociální začleňování Rok sběru: 2011

ČR 18+

1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail