Abecední seznam pojmů

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti.

Digitální domorodec je ten, který celý život využívá digitální technologie jako internet, mobilní telefony, videohry, televizi, MP3 přehrávače apod.

Digitální gramotnost je soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.

Digitální inteligence se používá jako termín ve dvou odlišných významech:

1.    Umělá inteligence

2.    Digitální gramotnost

Digitální kompetence je schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání.

Nepřenositelné digitální kompetence souvisí vždy s ovládáním konkrétních digitálních nástrojů, které nejsou využitelné u jiného zaměstnavatele (např. registr úřadu veřejné správy, vlastní firemní docházkové systémy, firemní intranet).

Přenositelné digitální kompetence představují schopnost využít znalosti a dovednosti, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě.

Specifické digitální kompetence odkazují ke schopnosti používat specializované digitální technologie při úkonech vázaných na určitý sektor trhu práce, profesi či zaměstnavatele.

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.

Digital job/Digitální pracovní místo je takové pracovní místo na němž jsou využívány digitální technologie k naplnění stanovených cílů a přispívá tak ke společnému budování a rozvoji digitální ekonomiky.

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnost.

Digitálně vyloučená je osoba, která nemá z různých příčin možnost používat digitální technologie a služby, a tím není začleněna do moderní společnosti.

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.