DigiDen - digitální vzdělávání hravě

12/7/2018 | |

Hra je pro člověka přirozenou činností již od narození. V dětství je nejdůležitější aktivitou, skrze kterou dítě poznává svět, naplňuje potřeby a zájmy a na základě které se přirozeně vyvíjí. Hrou získá spoustu nových dovedností a kompetencí. Proč tedy nevyužít potenciálu hry i při vzdělávání dospělých?

Vzdělávání hravě aneb gamifikace ve vzdělávání 

Gamifikace. Možná jste tento pojem, který pochází z anglického slova 'game' - hra, již zaslechli. Často o něm mluví inovátoři, mladí podnikatelé, vývojáři her. Jedná se o zařazování herních, zábavních či motivačních prvků do nějakého prostředí (vzdělávání, firma, obchod, HR). Aktivity jsou najednou zajímavější a člověka více osloví a zaujmou. Konkrétně se může jednat o sbírání bodů, oceňování či odměňování, to vše hravou, zábavnou a nenásilnou formou, která přirozeně motivuje. A jak využít gamifikaci a digitální technologie ve vzdělávání dospělých?

Naskenujte si QR kód
Naskenujte si QR kód
Citace
QR kód lze je využít jako gamifikační prvek ve vzdělávání (hledání informací, zadávání úkolů či oživení textu QR kódy), ale také jsou velmi praktické v běžném životě.

QR kódy a jejich využití nejen ve vzdělávání 

QR kód (QR code) je shluk čtverečků ve kterých je zakódovaná informace. Usnadňují nám získávání informací v osobním životě, ve firmě, ve veřejné správě a kdekoli jinde. QR kód po načtení přes fotoaparát v telefonu nebo přes čtečku QR kódů nás přenese na webovou stránku, přihlásí do WiFi sítě nebo nás vyzve k zapojení se do hlasování. Dále ho lze využít, když se chceme dovědět více informací, získat kupón na slevu nebo se chceme zapojit do soutěže. I přes široké užití QR kódů, pro některé jsou stále něčím neznámým nebo nevědí, jak a k čemu je využívat. A proto jsme se rozhodli, že na Fondu dalšího vzdělávání poukážeme na výhody a možnosti jejich použití. 

Obrázek
DigiDen

Představení projektů 

Pro kolegy z FDV jsme zrealizovali workshop, který jsme nazvali DigiDen. Cílem akce bylo představit projekty zaměřené na digitální gramotnost a digitální kompetence, DigiStrategie 2020 a DigiKatalog, seznámit účastníky s našimi aktivitami a něco nového je naučit.

Obrázek
DigiDen

DigiHra 

Během celého dne se mohl kterýkoli zaměstnanec FDV zapojit do DigiHry. Připravili jsme hru, zapojili do ní gamifikační prvky a zábavně jsme kolegy učili pracovat s QR kódy. Na 7 připravených stanovištích byly tématické úkoly. K jejich řešení pomohl QR kód, který odkazoval na nápovědu a usnadnil hledání správné odpovědi. Po vyplnění hrací karty soutěžící vhodili kartu do soutěžního boxu. Na závěr byl vylosován výherce, který obdržel výherní poukaz na první otestování autoevaluačního dotazníku digitálních kompetencí, který připravuje DigiKatalog.   

Obrázek
DigiDen

Velmi nás potěšila účast a zápal do hry. V podpoře rozvoje digitální gramotnosti u našich kolegů budeme pokračovat a k tématu digitální gramotnosti opět něco připravíme.