Digitální domorodec

Digitální domorodec je ten, který celý život využívá digitální technologie jako internet, mobilní telefony, videohry, televizi, MP3 přehrávače apod.

Pojem digitální domorodec zavedl roku 2001 Marc Prensky ve své seminární práci Digital Natives, Digital Immigrants1. Jako digitální domorodci jsou obvykle považováni lidé narození po roce 1980, případně k nim můžeme přiřadit především tzv. generaci Z, což jsou lidé narození po roce 1990. Klíčovou vlastností tzv. digitálních domorodců je především trvalé využívání internetu (i díky mobilním technologiím).

Literatura

BENNETT, S. and MATON, K. (2010), Beyond the ‘digital natives’ debate: Towards a more nuanced understanding of students' technology experiences. Journal of Computer Assisted Learning, 26: 321–331. doi:10.1111/j.1365-2729.2010.00360.x

LUPAČ, Petr. Mýty (a realita) digitální generace. In: Lupa.cz [online]. 25.3.2011 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/myty-a-realita-digitalni-generace/

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. From: On the Horizon MCB University Press, Vol. 9 ?5, October 2001. Dostupné z: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20D….

SELWYN, Neil. "The digital native – myth and reality". Aslib Proceedings, Vol. 61 Issue: 4, pp.364-379, https://doi.org/10.1108/00012530910973776.

Digitální domorodec je ten, který celý život využívá digitální technologie jako internet, mobilní telefony, videohry, televizi, MP3 přehrávače apod.