Digitální inteligence

Digitální inteligence se používá jako termín ve dvou odlišných významech:

1.    Umělá inteligence

2.    Digitální gramotnost

Umělá inteligence (anglicky Artificial intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Umělá inteligence spočívá v konstrukci a užití modelů lidské činnosti (procesů), která je považována za inteligentní.
 

Digitální inteligence (DQ) je soubor sociálních, emočních a kognitivních schopností2, které jednotlivcům umožňují čelit výzvám a přizpůsobit se požadavkům digitálního života. Tento soubor odpovídá pojetí digitální gramotnosti a kompetencí podle referenčního modelu DigComp.

Literatura

Digitální inteligence. SCIO [online]. [cit. 2017-03-207]. Dostupné z: https://www.scio.cz/o-vzdelavani/nove-trendy-a-zajimavosti-ze-sveta-vzd…

What is DQ. DQ Institute [online]. [cit. 2017-03-207]. Dostupné z: https://www.dqinstitute.org/what-is-dq/#whatisdq

 

KONEČNÁ, Věra. Sebepojetí a sebehodnocení rozumově

nadaných dětí [online]. Brno, 2010 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/14655/ff_d/&gt;. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mojmír Tyrlík.

ADAMS, Nan B. Digital Intelligence Fostered by Technology. The Journal of Technology Studies [online]. 2004, 30(2), 93-97 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ905130.pdf ?

Externí odkazy

 

 

?

Digitální inteligence se používá jako termín ve dvou odlišných významech:

1.    Umělá inteligence

2.    Digitální gramotnost

 • Definice

  Umělá inteligence (anglicky Artificial intelligence, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. Umělá inteligence spočívá v konstrukci a užití modelů lidské činnosti (procesů), která je považována za inteligentní.
   

  Digitální inteligence (DQ) je soubor sociálních, emočních a kognitivních schopností2, které jednotlivcům umožňují čelit výzvám a přizpůsobit se požadavkům digitálního života. Tento soubor odpovídá pojetí digitální gramotnosti a kompetencí podle referenčního modelu DigComp.

 • Reference
 • Literatura
  Literatura

  Digitální inteligence. SCIO [online]. [cit. 2017-03-207]. Dostupné z: https://www.scio.cz/o-vzdelavani/nove-trendy-a-zajimavosti-ze-sveta-vzd…

  What is DQ. DQ Institute [online]. [cit. 2017-03-207]. Dostupné z: https://www.dqinstitute.org/what-is-dq/#whatisdq

   

  KONEČNÁ, Věra. Sebepojetí a sebehodnocení rozumově

  nadaných dětí [online]. Brno, 2010 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/14655/ff_d/&gt;. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mojmír Tyrlík.

  ADAMS, Nan B. Digital Intelligence Fostered by Technology. The Journal of Technology Studies [online]. 2004, 30(2), 93-97 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ905130.pdf ?

 • Externí odkazy
  Externí odkazy

   

   

  ?