Digitální kompetence specifické

Specifické digitální kompetence odkazují ke schopnosti používat specializované digitální technologie při úkonech vázaných na určitý sektor trhu práce, profesi či zaměstnavatele.

Jedná se o schopnost práce s profesně specifickými programy a funkcemi (např. specializované grafické programy, profesně specifický diagnostický software atd.).

Reference

Podkladové autorské texty Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
Vládou ČR schválené znění Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy).

Externí odkazy

Specifické digitální kompetence odkazují ke schopnosti používat specializované digitální technologie při úkonech vázaných na určitý sektor trhu práce, profesi či zaměstnavatele.

 • Definice

  Jedná se o schopnost práce s profesně specifickými programy a funkcemi (např. specializované grafické programy, profesně specifický diagnostický software atd.).

 • Reference
  Reference

  Podkladové autorské texty Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
  Vládou ČR schválené znění Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
  Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy).

 • Externí odkazy
  Externí odkazy