„Zařazení kvalifikací získaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací“

Datum konání:
Přidat do kalendáře 2017-11-09 09:00:00 2017-11-09 09:00:00 „Zařazení kvalifikací získaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací“ Digi Portál info@digitalnistrategie.cz Europe/Berlin public

 Konference „Zařazení kvalifikací získaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací“ v rámci projektu NQF-in
Zkušenosti a způsoby řešení v 7 zemích EU
Datum konání: 9. listopadu 2017, 9.00 – 17.00 CET
Místo konání: Hotel Jurys Inn Prague, Sokolovská 204/11, Praha 8
Popis konference:
Cílem konference je prezentovat a diskutovat otázky týkající se organizačních a finančních řešení se začleněním kvalifikací neformálního vzdělávání do národních rámců (systémů) kvalifikací v sedmi zemích EU: Skotsko, Irsko, Francie, Polsko, Maďarsko, Česká republika a Chorvatsko.
Neformálním vzděláním se rozumí kvalifikace udělená mimo tradiční formální vzdělávací systémy (vzdělávání ve školách, všeobecné či odborné). Během konference budou diskutovány různé aspekty zahrnutí takových kvalifikací do národních rámců kvalifikací (NQF).
Hlavní otázky:

Které instituce jsou odpovědné za implementaci NQF? Jaká je jejich role?
Které instituce jsou odpovědné za zahrnutí kvalifikací do NQF?
Které typy kvalifikací lze zahrnout do národního rámce kvalifikací?
Existují další důležité kvalifikace, které by měly být zahrnuty do NQF?
Jsou kvalifikace získané v „neformálním“ vzdělání běžnou záležitostí ve vzdělávání?
Mohou se ostatní instituce ucházet o to, aby byly zadavateli neformálních kvalifikací do NQF?
Jaké jsou postupy zajišťování kvality kvalifikací na zařazení do NQF?
Jaké jsou náklady na zahrnutí kvalifikací z „neformálního“ vzdělávání do NQF?

Konference je organizována v rámci projektu „NQF-IN: Rozvoj organizačních a finančních modelů pro zařazení kvalifikací získaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací“ financovaných v rámci programu Erasmus +. Viz: http://www.nuv.cz/projekty/nqf-in a http://www.nqf-in.eu/ .
Konference se bude konat v angličtině a v češtině s tlumočením.
Předběžný program

9:00 – 9:30
Registrace

9:30 – 9:45
Oficiální zahájení
MŠMT, NÚV

9:45 – 10:00
Cíle projektu NQF-IN

10:00 – 11:40
Prezentace jednotlivých zemí zapojených do projektu:
Představení národních systémů se speciálním zaměřením na témata: “Typy a právní postavení kvalifikací, které mohou být zahrnuty do NQF” a “Proces začlenění “neformálních“ kvalifikací do NQF ”
Česká republika, Skotsko, Francie

11:40 – 12:00
Coffee Break

12:45 – 13:40
Představení národních systémů se speciálním zaměřením na témata: “Typy a právní postavení kvalifikací, které mohou být zahrnuty do NQF” a “Proces začlenění “neformálních“ kvalifikací do NQF ”
 Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Polsko

13:40 – 14:40
Oběd

14:40 – 16:00
Panelová diskuze na téma “Aktuální otázky o dalším vývoji NQF”
V této části budou prezentovány současné národní diskuse o dalším rozvoji NQF se zaměřením na začlenění kvalifikací z neformálního vzdělávání.

16:00 – 16:30
Shrnutí, závěrečné poznámky a postřehy.

16:30 – 17:00
Prezentace plánu dalších aktivit v rámci projektu NQF-IN.

 
 
 

Přihlásit se