Metodika PRÁCE Z DOMOVA

Vytisknout metodiku

Práce z domova může být vítanou alternativou k běžnému způsobu výkonu zaměstnání, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec si může přizpůsobit pracovní dobu zcela podle svých potřeb a časových možností. Zaměstnavatel pak může ušetřit náklady spojené se zřízením pracovního prostoru pro takového zaměstnance. Tento způsob výkonu práce však znamená pro obě strany také určitou výzvu. Metodika je určena jednak pro zaměstnavatele, kteří chtějí tento způsob výkonu zaměstnání umožnit svým zaměstnancům, tak i pro samotné zaměstnance, kteří se mohou seznámit se všemi aspekty takového způsobu výkonu zaměstnání.

Zaměstnavatel

Legislativa

pracovní smlouvy
BOZP
náhrady
  • pracovní smlouvy
  • BOZP
  • náhrady

ICT

  • software
  • hardware
  • komunikace
  • data