Úvodní rozhovor

Zde se dozvíte, jak z pozice pracovníka kontaktního pracoviště Úřadu práce (KoP ÚP) přistoupit k úvodnímu pohovoru na téma digitální gramotnosti s uchazečem o zaměstnání. To vše s pomocí námi přiloženého dotazníku.

Při pohovoru s uchazečem o zaměstnání (dále jen "UoZ") nad dotazníkem doporučujeme následující postup.

1) Seznamte se s dotazníkem a typy otázek.

2) Pokud osoba nemá fyzický přístup k internetu, nemá smysl v dotazníku dále pokračovat. Namísto kladení otázek z dotazníku se doporučujeme zeptat na následující tři okruhy:

  • Kde jsou bariéry v přístupu (finanční, technická, motivace…)
  • Zda se má osoba na koho obrátit při řešení situací, kde je třeba znalost ICT
  • Jaké konkrétně má UoZ zkušenosti s ICT (má děti/kamarády, kteří zkušenosti mají? Zkoušel někdy sám?

3) Pokud osoba má fyzický přístup k internetu, pokračujte v dotazníku a odpovědi následně vyhodnoťte. Vodítko pro vyhodnocení je součástí dotazníku.

 

Dotazník s vyhodnocením je zde přiložen ke stažení.