Dotazník

Zde se dozvíte, jak dotazník vyhodnotit a jak s uchazečem jeho problém ukotvit.

Prostřednictvím odpovědí v dotazníku je UoZ „zařazen“ do jedné z následujících skupin:

Bezproblémoví

  • Nevykazují žádný problém, jsou stabilně fyzicky připojeni, mají nadprůměrné dovednosti a zkušenosti.

Malý problém (digitálně nekvalifikovaní)

  • Skórují všude nadprůměrně, vykazují problémy s fyzickým připojením, jejich kompetence mohou být zastaralé a/nebo nedostatečné v souvislosti s trhem práce. 

Střední problém (digitálně negramotní)

  • Pohybují se pod průměrem skóre, spíše nižší až nulové zkušenosti s využíváním IT. Mají přístup k internetu a/nebo ICT (např. smartphone).

Vážný problém (digitálně vyloučení)

  1. Nízká digitální gramotnost
    • Podprůměrné dovednosti, nízká zkušenost, ale také problémy s motivací k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT. Nemusí mít závažné problémy s připojením. Mají na koho případně delegovat ICT úkoly.
  2. Digitální vyloučení
    • Spojení problematického fyzického přístupu, nízkých zkušeností, vnímaného problému s ICT při dosahování cílů. ICT úkoly ani nelze delegovat na sociální prostředí.

Rozdělení do skupin vám umožní část vyhodnocení přiloženého dotazníku. Na základě přidělení skupiny navrhujte uchazeči o zaměstnání v danou chvíli dostupná řešení - dalšího vzdělávání, rekvalifikací nebo naopak pomoci uchazeči o podtrhnutí jeho digitálních dovedností při hledání nového zaměstnání. Důležité je, v případě uchazeče, uvědomění si svých limitů nebo naopak předností. Často se stává, že si lidé digitální své kompetence neuvědomují nebo je nepovažují za důležité.

Motivací pro uchazeče pak mohou být i konkrétní a lukrativní nabídky práce, které vyžadují digitální kompetence, avšak takové kompetence a dovednosti, které si lze prostřednictvím programů ÚP snadno doplnit. Více se dozvíte v dalším kroku.

 

Ke stažení:

Dotazník uchazeče o zaměstnání (.docx)