Další informace a pomoc

Zde se dozvíte více, zejména pokud vás téma zajímá do hloubky a rádi byste se mu věnovali.

Více informací o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu a obecně o bezpečnosti na internetu si mohou dospívající vyhledat na portálu www.jdidoklubu.cz.

Jde o internetovou obdobu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. O dané problematice si zde mohou děti a dospívající chatovat s odborně proškolenými pracovníky. Najdete zde i komiksově zpracované příběhy, které slouží jako jednoduchý nástroj pro rychlejší a snadnější vhled do problematiky. Dospívající mohou v příbězích snadno rozpoznat rizika a chyby hlavních postav, nebezpečí popisovaných situací atp. 

Ideální je, se čtenářem komiksu celý příběh rozebrat, nechat jeho samotného popsat co vidí a jak by se v podobných situacích zachoval on.

Komiksy jsou skvělou příležitostí, jak celé téma bezpečného chování na internetu otevřít a jak se o něm začít nenásilnou formou bavit. Příběhy jsou někdy záměrně překombinované. Autoři se snažili dostat do těch několika políček co nejvíce situací a případů rizikového chování. Příběhy ale vycházejí ze skutečného života a mnohdy se inspirovali příběhem konkrétního dítěte.

Například komiks s názvem „Virtuální realita“ je příběhem Ryana Patricka Halligana. Ryan (18. prosince 1989 - 7. října 2003) byl americký teenager z Essexu ve Vermontu, který spáchal sebevraždu poté, co byl šikanován svými spolužáky jak v reálném životě, tak kyberšikanován v online prostoru. Bylo mu pouhých 13 let. Příběh „Virtuální realita“ v sobě nese prvky kyberšikany, ale i sextingu.

Další komiks „Nudíš se, všichni Tě pruděj“ představuje portál Jdidoklubu.cz.

Příběh „To nevysvětlíš“ zpracovává, jak je důležité věnovat se zabezpečení svého telefonu, hesel a jak nepříjemná může být ztráta identity v internetovém prostředí.

Poslední komiks „Co se může stát“ zpracovává téma sextingu a kybergroomingu.

Zdroje pro tuto cílovou skupinu: