Digitalizace

DigiWiki

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti.

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti.

Digitální pracovní místo

DigiWiki

Digital job/Digitální pracovní místo je takové pracovní místo na němž jsou využívány digitální technologie k naplnění stanovených cílů a přispívá tak ke společnému budování a rozvoji digitální ekonomiky.

Digital job/Digitální pracovní místo je takové pracovní místo na němž jsou využívány digitální technologie k naplnění stanovených cílů a přispívá tak ke společnému budování a rozvoji digitální ekonomiky.

Digitální kompetence přenositelné

DigiWiki

Přenositelné digitální kompetence představují schopnost využít znalosti a dovednosti, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě.

Přenositelné digitální kompetence představují schopnost využít znalosti a dovednosti, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě.