Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Rok sběru
2006
2008
2010
Sběratel dat

Asociace knihoven vysokých škol

Cílová populace

ČR, 18+, zaměstnanci knihoven

Velikost souboru
763
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Dotazníkové šetření. V jednotlivých letech vyplnilo 16, 14, 15 vysokých škol (z 26 veřejných VŠ), celkem 763 zaměstnanců.

Odkazy

Popis

Hlavním cílem dotazníkového průzkumu bylo zmapování situace v oblasti vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven v České republice. Průzkum byl uskutečněn v letech 2006, 2008 a 2010. Obdobné průzkumy, rozsahem však výrazně menší, proběhly i v období před rokem 2006, ale poté byl dotazník podstatně změněn, a proto výsledky z následujících let nejsou s těmi staršími porovnatelné.

Z výsledků je zřejmé, že většina vysokých škol stále nezařadila rozvoj informační gramotnosti svých studentů a zaměstnanců do dlouhodobých plánů. V roce 2010 byla jen u 40 % ze zúčastněných vysokých škol problematika informačního vzdělávání jejich součástí.

Z výzkumu vyplynuly i metody dalšího směřování v oblasti používání IT zaměstnanci.

  • Popis

    Hlavním cílem dotazníkového průzkumu bylo zmapování situace v oblasti vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven v České republice. Průzkum byl uskutečněn v letech 2006, 2008 a 2010. Obdobné průzkumy, rozsahem však výrazně menší, proběhly i v období před rokem 2006, ale poté byl dotazník podstatně změněn, a proto výsledky z následujících let nejsou s těmi staršími porovnatelné.

    Z výsledků je zřejmé, že většina vysokých škol stále nezařadila rozvoj informační gramotnosti svých studentů a zaměstnanců do dlouhodobých plánů. V roce 2010 byla jen u 40 % ze zúčastněných vysokých škol problematika informačního vzdělávání jejich součástí.

    Z výzkumu vyplynuly i metody dalšího směřování v oblasti používání IT zaměstnanci.