Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Rok sběru
2011
Sběratel dat

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Cílová populace

ČR 16-65

Velikost souboru
6102
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

testové úlohy, doprovodný dotazník

Odkazy

Popis

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 –65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

U respondentů byly zjišťovány matematické (numerické) a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Jedna z oblastí testování se týkala dovedností řešit problémy v prostředí informačních technologií, což zahrnovalo práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory či programy na zpracování textu. V této oblasti byla hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost byla věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

Specifický popis datového souboru II - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

Doprovodný dotazník:

G_R05, - využití počítače při práci – kancelářské programy, programovací jazyky, internetové diskuze

G_Q06 – potřebná úroveň znalostí práce s počítačem pro výkon současné práce

G_Q07 – sebehodnocení práce s počítačem

G_Q08 – nezískání místa z důvodů nedostatečné počítačové gramotnosti

H_Q04 – použití počítače v každodenním životě

H_R05 – použití počítače/internetu mimo práci

 • Popis

  Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 –65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

  U respondentů byly zjišťovány matematické (numerické) a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Jedna z oblastí testování se týkala dovedností řešit problémy v prostředí informačních technologií, což zahrnovalo práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory či programy na zpracování textu. V této oblasti byla hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost byla věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

  Specifický popis datového souboru II - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

  Doprovodný dotazník:

  G_R05, - využití počítače při práci – kancelářské programy, programovací jazyky, internetové diskuze

  G_Q06 – potřebná úroveň znalostí práce s počítačem pro výkon současné práce

  G_Q07 – sebehodnocení práce s počítačem

  G_Q08 – nezískání místa z důvodů nedostatečné počítačové gramotnosti

  H_Q04 – použití počítače v každodenním životě

  H_R05 – použití počítače/internetu mimo práci