Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Rok sběru
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sběratel dat

Český statistický úřad

Cílová populace

ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.

Velikost souboru
7812
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Dotazníkové kvantitativní dotazníkové šetření

Odkazy

Popis

Cílem šetření bylo zjistit rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR (ICT 5-01). Na výsledná data jsou aplikovány dopočty s využitím vah (více viz metodika na stránkách ČSÚ).

Šetření je realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti a je tedy plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních členských zemích EU.

  • Popis

    Cílem šetření bylo zjistit rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR (ICT 5-01). Na výsledná data jsou aplikovány dopočty s využitím vah (více viz metodika na stránkách ČSÚ).

    Šetření je realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti a je tedy plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních členských zemích EU.