Digitální kompetence

Digitální kompetence je schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání.

Můžeme je rozdělit na kompetence spjaté s ovládáním dané digitální technologie a na kompetence vztahující se na práci s obsahem.

Literatura

ALA-MUTKA, Kirsti. JOINT RESEARCH CENTRE OF THE EUROPEAN COMMISSION. <i>Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding</i>. Luxembourg, 2011. Dostupné z: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN.pdf

ECDL [online]. 1999-2017. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/index.php
?
Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP). Official website of the European Union [online]. 2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z:http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html ?

Digitální kompetence je schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání.