Digitální kompetence nepřenositelné

Nepřenositelné digitální kompetence souvisí vždy s ovládáním konkrétních digitálních nástrojů, které nejsou využitelné u jiného zaměstnavatele (např. registr úřadu veřejné správy, vlastní firemní docházkové systémy, firemní intranet).

Mají tedy omezené možnosti využitelnosti a jsou relevantní pouze pro intervence zaměřené na zvyšování digitální gramotnosti v ekonomické oblasti.

Reference

Podkladové autorské texty Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
Vládou ČR schválené znění Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy).

Externí odkazy

Nepřenositelné digitální kompetence souvisí vždy s ovládáním konkrétních digitálních nástrojů, které nejsou využitelné u jiného zaměstnavatele (např. registr úřadu veřejné správy, vlastní firemní docházkové systémy, firemní intranet).

 • Definice

  Mají tedy omezené možnosti využitelnosti a jsou relevantní pouze pro intervence zaměřené na zvyšování digitální gramotnosti v ekonomické oblasti.

 • Reference
  Reference

  Podkladové autorské texty Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
  Vládou ČR schválené znění Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.
  Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy).

 • Externí odkazy
  Externí odkazy