Obecná část

Metodika je klíčovým materiálem umožňujícím využití MET-SOS tvůrci dalších metodických materiálů. Popisuje samotný proces tvorby těchto materiálů, jejich implementaci do aplikace MET-SOS a finální zobrazení metodického materiálu touto aplikací.

Na každou metodiku je v systému MET-SOS pohlíženo jako na analytický materiál ke konkrétnímu tématu nebo jako na implementační návod konkrétního řešení problému. Je proto třeba mít od začátku tvorby jakékoli metodiky mít na zřeteli klíčové role (osoby, instituce atd.), kterých se metodika týká.

Proces tvorby
a. Stanovení rolí – vyberte max. 6 klíčových rolí (osoby, instituce), které řeší problém nebo se podílejí na implementaci. V ukázkové metodice, týkající se vytváření svazkových škol, byly tyto role stanoveny následovně: starosta, ředitel, učitel a ekonom.
b. Vytvoření a obsah uzlů – pro každou jednotlivou roli stanovte klíčové činnosti, které musí naplnit, aby byl problém úspěšně vyřešen, nebo proběhla úspěšná implementace. Taková činnost se v systému MET-SOS stává uzlem. Každý jednotlivý uzel musí obsahovat konkrétní popis činnosti, časové souslednosti a potřebných interakcí s ostatními rolemi, pokud existují.
c. Nastavení životních cyklů – pro každou jednotlivou roli vytvořte pořadí jednotlivých uzlů v čase. Toto pořadí definuje životní cyklus každé jednotlivé role. Je třeba, aby uzly v životním cyklu na sebe logicky navazovaly a případné „prodlevy“ byly na kartách okolních uzlů okomentovány včetně informace o tom, co bylo obsahem uzlů ostatních rolí.