Role - životní cykly

Požadujeme průchod metodikou v MET-SOS max. do 30 minut. Proto je třeba u tvorby uzlů být maximálně struční.

11