Příprava metodiky pro vložení

Stanovení rolí – vyberte max. 6 klíčových rolí (osoby, instituce), které řeší problém nebo se podílejí na implementaci. V ukázkové metodice, týkající se vytváření svazkových škol, byly tyto role stanoveny následovně: starosta, ředitel, učitel a ekonom.

Vytvoření a obsah uzlů – pro každou jednotlivou roli stanovte klíčové činnosti, které musí naplnit, aby byl problém úspěšně vyřešen, nebo proběhla úspěšná implementace. Taková činnost se v systému MET-SOS stává uzlem. Každý jednotlivý uzel musí obsahovat konkrétní popis činnosti, časové souslednosti a potřebných interakcí s ostatními rolemi, pokud existují.

Nastavení životních cyklů – pro každou jednotlivou roli vytvořte pořadí jednotlivých uzlů v čase. Toto pořadí definuje životní cyklus každé jednotlivé role. Je třeba, aby uzly v životním cyklu na sebe logicky navazovaly a případné „prodlevy“ byly na kartách okolních uzlů okomentovány včetně informace o tom, co bylo obsahem uzlů ostatních rolí.