E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

Rok sběru
2014
Sběratel dat

RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.

Cílová populace

ČR, 18+

Velikost souboru
99
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

testováno bylo 99 studentů VŠ

Odkazy

Popis

V roce 2015 proběhl čtvrtý ročník celoevropské kampaně e-Skills for Jobs 2015 iniciovaný generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl Evropské komise. Součástí kampaně je také IT Fitness Test 2015, on-line test digitálních znalostí a dovedností (e-Skills) primárně určený k autoevaluaci úrovně probandů.

IT fitness test 2015 byl zaměřen na tyto oblasti:

• Vyhledávání na Internetu

• Bezpečnost

• Sociální sítě, kolaborace

• Kancelářské aplikace

• Komplexní úlohy

V materiálech je přehled úspěšnosti s ohledem na úroveň vzdělání.

 • Popis

  V roce 2015 proběhl čtvrtý ročník celoevropské kampaně e-Skills for Jobs 2015 iniciovaný generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl Evropské komise. Součástí kampaně je také IT Fitness Test 2015, on-line test digitálních znalostí a dovedností (e-Skills) primárně určený k autoevaluaci úrovně probandů.

  IT fitness test 2015 byl zaměřen na tyto oblasti:

  • Vyhledávání na Internetu

  • Bezpečnost

  • Sociální sítě, kolaborace

  • Kancelářské aplikace

  • Komplexní úlohy

  V materiálech je přehled úspěšnosti s ohledem na úroveň vzdělání.