Fenomén Minecraft v českém prostředí

Rok sběru
2017
Sběratel dat

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Cílová populace

ČR

Velikost souboru
2300
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

dotazníkové šetření

Popis

Cílem výzkumu, který navazuje na předchozí šetření, bylo zjistit, proč české děti Minecraft hrají, co je k tomu přivedlo, zda se v tomto virtuálním prostředí setkali s nějakými formami rizikové komunikace, zda vykazují projevy závislosti atp. Do výzkumu bylo zahrnuto více než 2 300 aktivních hráčů z celé ČR (74 % mužů a 26 % žen).

Výsledky výzkumu ukazují, že Minecraft je mezi dětskými hráči velmi populární a tráví u něj velké množství času – konkrétně necelá čtvrtina u něho stráví více než 11 hodin týdně, a necelých 14 % dokonce více než 16 hodin. Co se délky hraní týká, tak tu v 61 % omezují dětem rodiče. 16 % hráčů uvedlo, že si myslí, že jsou na hraní závislí. U každé hry se settkáváme s určitou formou agrese, nicméně pozitivním zjištěním je, že více než 41 % hráčů se nesetkalo s žádnou formou rizikové komunikace a proto můžeme považovat prostředí Minecraft za relativně bezpečné (Kopecký & Szotkowski, 2017a).

  • Popis

    Cílem výzkumu, který navazuje na předchozí šetření, bylo zjistit, proč české děti Minecraft hrají, co je k tomu přivedlo, zda se v tomto virtuálním prostředí setkali s nějakými formami rizikové komunikace, zda vykazují projevy závislosti atp. Do výzkumu bylo zahrnuto více než 2 300 aktivních hráčů z celé ČR (74 % mužů a 26 % žen).

    Výsledky výzkumu ukazují, že Minecraft je mezi dětskými hráči velmi populární a tráví u něj velké množství času – konkrétně necelá čtvrtina u něho stráví více než 11 hodin týdně, a necelých 14 % dokonce více než 16 hodin. Co se délky hraní týká, tak tu v 61 % omezují dětem rodiče. 16 % hráčů uvedlo, že si myslí, že jsou na hraní závislí. U každé hry se settkáváme s určitou formou agrese, nicméně pozitivním zjištěním je, že více než 41 % hráčů se nesetkalo s žádnou formou rizikové komunikace a proto můžeme považovat prostředí Minecraft za relativně bezpečné (Kopecký & Szotkowski, 2017a).

Související pojmy