Informační gramotnost

Rok sběru
2005
Sběratel dat

Ministerstvo informatiky ČR, STEM/MARK

Cílová populace

ČR, 15+

Velikost souboru
16500
Způsob sběru
Kvalitativní/Kvantitativní
Popis způsobu sběru

15 tisíc náhodně vybraných ve věku 18-60 let, pak bylo přidáno dalších 500 jedinců ve věku 15-17 a 500 jedinců ve věku nad 61 let. Celkem tedy bylo v první fázi dotazováno 16000 respondentů. 500 respondentů testováno.

Odkazy

Popis

Cílem projektu bylo získat spolehlivá data, vymezit pojem `počítačová gramotnost` a změřit nikoli pouze penetraci technologií, ale skutečnou současnou úroveň schopnosti využívat informační a komunikační technologie (ICT) v České republice.

Průzkum se zabýval mírou počítačové gramotnosti, oblastmi počítačové gramotnosti (co do ní vlastně spadá), způsobem, jak populace získává počítačové dovednosti, porovnání dle věku i z hlediska profesí.

Za informačně gramotného jedince (podle tohoto průzkumu) lze považovat toho, kdo je schopen vyhledat a zpracovat informace za použití obvyklého počítačového vybavení a je dále schopen orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně jej využívat. Sledoval se i tzv. potenciál počítačové gramotnosti (lidé dobří pouze v jedné oblasti ale celkově nedosáhli počítačové gramotnosti).

  • Popis

    Cílem projektu bylo získat spolehlivá data, vymezit pojem `počítačová gramotnost` a změřit nikoli pouze penetraci technologií, ale skutečnou současnou úroveň schopnosti využívat informační a komunikační technologie (ICT) v České republice.

    Průzkum se zabýval mírou počítačové gramotnosti, oblastmi počítačové gramotnosti (co do ní vlastně spadá), způsobem, jak populace získává počítačové dovednosti, porovnání dle věku i z hlediska profesí.

    Za informačně gramotného jedince (podle tohoto průzkumu) lze považovat toho, kdo je schopen vyhledat a zpracovat informace za použití obvyklého počítačového vybavení a je dále schopen orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně jej využívat. Sledoval se i tzv. potenciál počítačové gramotnosti (lidé dobří pouze v jedné oblasti ale celkově nedosáhli počítačové gramotnosti).

Související pojmy