Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Rok sběru
2006
Sběratel dat

Evropská komise

Cílová populace

Neuvedeno

Velikost souboru
0
Způsob sběru
Kvalitativní/Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Neuvedeno

Odkazy

Popis

Doporučení evropského parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které zahrnuje i schopnost práce s digitálními technologiemi. Obsahuje přehled doporučení s ohledem na celoživotní vzdělávání a jeho příloha stanovuje klíčové schopnosti.

Referenční rámec zahrnuje osm klíčových schopností:

1. komunikace v mateřském jazyce

2. komunikace v cizích jazycích

3. matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií

4. schopnost práce s digitálními technologiemi

5. schopnost učit se

6. sociální a občanské schopnosti

7. smysl pro iniciativu a podnikavost a

8. kulturní povědomí a vyjádření.

 • Popis

  Doporučení evropského parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které zahrnuje i schopnost práce s digitálními technologiemi. Obsahuje přehled doporučení s ohledem na celoživotní vzdělávání a jeho příloha stanovuje klíčové schopnosti.

  Referenční rámec zahrnuje osm klíčových schopností:

  1. komunikace v mateřském jazyce

  2. komunikace v cizích jazycích

  3. matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií

  4. schopnost práce s digitálními technologiemi

  5. schopnost učit se

  6. sociální a občanské schopnosti

  7. smysl pro iniciativu a podnikavost a

  8. kulturní povědomí a vyjádření.

Související pojmy