Vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií

Strategický cíl 6 je zaměřen na podporu systému vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií.

Co se týče zmapování vzdělávacích potřeb jednotlivců, existující datové zdroje pokrývají především kompetenční složku digitální gramotnosti, motivační a strategická složka nejsou ve stávajících šetřeních dostatečně zastoupeny. Je však zřejmé, že právě v těchto složkách jsou velké nedostatky, řada výsledků napovídá, že úloha digitálních dovedností v životě je podceňována.
V otázce orientace ve vzdělávacích akcích neposkytují data o akreditovaných a neakreditovaných kurzech dalšího vzdělávání dostatečný vhled do problematiky získávání digitálních dovedností v rámci těchto kurzů, protože všechny kurzy tohoto typu jsou zařazeny do kategorie obsluha osobního počítače. Chybí také data o otevřených digitálních vzdělávacích zdrojích, které by sloužily mimo jiné pro samostudium, což je preferovaný způsob získávání digitálních dovedností.

Data
Název Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím Rok sběru: 2017

ČR

0 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Digitální kompetence – digitální gramotnost Rok sběru: 2016

neuvedeno

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011 Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012

ČR, 18+

9 500 digitální gramotnost detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Rok sběru: 2006

Neuvedeno

0 digitální kompetence detail
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně Rok sběru: 2014

ČR, 18+

99 digitální kompetence detail
Internet - fenoménem dnešní doby Rok sběru: 2015

ČR, 15-79 let

2 000 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální domorodec detail
Informační gramotnost VŠ studentů Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005

ČR, 18+

900 digitální gramotnost detail
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2010

ČR, 18+, zaměstnanci knihoven

763 digitální kompetence detail
Informační gramotnost Rok sběru: 2005

ČR, 15+

16 500 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta Rok sběru: 2016

ČR, 18+

0 digitální kompetence detail
Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

0 digitální kompetence detail
Digital Competence Framework for citizens Rok sběru: 2016

EU, 18+

0 digitální kompetence detail
Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

0 digitální gramotnost detail
Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Rok sběru: 2014

ČR, 18+

3 370 digitální gramotnost detail
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden Rok sběru: 2008

ČR, 16+

1 381 digitální gramotnost detail
Jaké jsou internetové děti Rok sběru: 2015

ČR, žáci a žákyně 4.-9. tříd ZŠ, učitelky a učitelé ZŠ

4 689 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Fenomén Minecraft v českém prostředí Rok sběru: 2017

ČR

2 300 digitální gramotnost detail
Národní výzkum kyberšikany učitelů Rok sběru: 2016

ČR, 18+, 79 % žen, 21 % muži

5 136 digitální gramotnost detail
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu Rok sběru: 2014

ČR, 11-17 let, 53 % dívek, 47 % chlapci

28 000 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Rok sběru: 2015

ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti Rok sběru: 2010

ČR 18+, marginalizované osoby

26 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Současné možnosti využití informačních technologií ve škole Rok sběru: 2008

ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ

1 928 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
ICT Kompetence učitelů Rok sběru: 2006

učitelé

30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Rok sběru: 2011

ČR 18+

6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Rok sběru: 2015

ČR 16+

8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let Rok sběru: 2016

ČR, 15+

1 063 digitální gramotnost detail
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání Rok sběru: 2006

18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma
bydliště a kraje)

1 313 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Mezinárodní šetření ICILS 2013 Rok sběru: 2013

žáci 8. ročníků ZŠ

3 200 digitální gramotnost, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Způsob získávání digitálních dovedností Rok sběru: 2011

ČR, 16+

9 262 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie Rok sběru: 2016

ČR, SR, Belgie Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie, 11-30 let, ženy

500 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
World Internet Project 2014 Rok sběru: 2014

ČR, 15+

1 316 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013 Rok sběru: 2011

ČR 16-65

6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence přenositelné detail
Aktér 12 - 2011 Rok sběru: 2011

ČR 18+

1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail