Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

Rok sběru
2010
2011
Sběratel dat

Bc. Iva Doležalová

Cílová populace

15 dětí ve věku 9 – 17 let, 14 rodičů

Velikost souboru
29
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Jedná se o kvalitativní výzkum s využitím metody zakotvené teorie. Rozhovory byly analyzovány pomocí Atlas.TI.

Odkazy

  • Popis

    Výzkumným problémem této práce je proces vytváření a aplikace rodičovských mediačních strategií ve vztahu k dětem a internetu. Hlavní výzkumná otázka zní: Jakými způsoby rodiče zajišťují bezpečnost svých dětí na internetu? Je zkoumán náhled rodičů a dětí na internet, pravidla pro využití internetu jsou stanovována v rodinách, mediační strategie rodiče používají k ochraně dětí v online prostředí a ke zvýšení jejich mediální gramotnosti. Práce se také zabývá vnímáním rizik na internetu, získávání informací o online bezpečí/nebezpečí a sdílení zkušeností v této oblasti.

Související pojmy