Podpora rodiny

Strategický cíl 4 je zaměřen na podporu rozvoje digitální gramotnosti v rámci rodiny a ve vztazích rodiny a společnosti, zejména škol a institucí volného času.
Existující datové zdroje přinášejí informace především o digitálních dovednostech jednotlivých generací – dětí, rodičů, případně prarodičů, méně už o mezigenerační výměně zkušeností a dovedností. Spolupráce dětí a rodičů je sledována zejména s ohledem na eliminaci rizik spojených s využíváním digitálních technologií. České děti patří v rámci Evropy k těm, které více používají internet, mají průměrně vyšší dovednosti, ale současně k těm, které jsou nejvíce ohroženy. Strategie rodičů využívané k eliminaci rizik jsou hodnoceny jako neefektivní.
Školy jsou hodnoceny z hlediska vybavenosti ICT, zapojení ICT do výuky, což má prokázaný pozitivní efekt na digitální dovednosti dětí. Podle dostupných informací je vybavenost poměrně dobrá, zapojení ICT do výuky však má velké rezervy. Pro získání informací o využití technologií ve spolupráci školy a rodiny, případně volnočasových institucí však podklady nejsou dostupné.
Neprozkoumanou oblastí je digitální gramotnost pracovníků institucí volného času a jejich využívání ICT při práci s dětmi a v komunikaci se školou a rodiči.

Data
Název Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
PISA 2012 Rok sběru: 2012

15letí žáci základních škol nebo víceletých gymnázií

6 413 digitální gramotnost detail
Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011

15 dětí ve věku 9 – 17 let, 14 rodičů

29 digitální kompetence přenositelné detail
Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013

studenti Pedagogické fakulty UPOL

386 digitální gramotnost detail
Digitální kompetence – digitální gramotnost Rok sběru: 2016

neuvedeno

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011 Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012

ČR, 18+

9 500 digitální gramotnost detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016) Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Internet - fenoménem dnešní doby Rok sběru: 2015

ČR, 15-79 let

2 000 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální domorodec detail
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2010

ČR, 18+, zaměstnanci knihoven

763 digitální kompetence detail
Informační gramotnost Rok sběru: 2005

ČR, 15+

16 500 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden Rok sběru: 2008

ČR, 16+

1 381 digitální gramotnost detail
Fenomén Minecraft v českém prostředí Rok sběru: 2017

ČR

2 300 digitální gramotnost detail
Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru Rok sběru: 2017

ČR, děti, muži a ženy ve věku 18-25 let

4 878 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
České děti a Facebooku Rok sběru: 2015

ČR, 8-17 let, 48 % chlapci, 52 % dívky

1 122 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu Rok sběru: 2014

ČR, 11-17 let, 53 % dívek, 47 % chlapci

28 000 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Nebezpečí internetové komunikace IV Rok sběru: 2013

ČR, 11-17 let, 55 % dívek, 45 % chlapců

21 372 digitální gramotnost detail
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let Rok sběru: 2009

ČR, 8-18 let

2 567 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Rok sběru: 2015

ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
OMG Research – Fenomén šedesátníků Rok sběru: 2016

ČR, 55-69 let

650 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální propast detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 16+

8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti Rok sběru: 2010

ČR 18+, marginalizované osoby

26 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
ICT Kompetence učitelů Rok sběru: 2006

učitelé

30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Rok sběru: 2011

ČR 18+

6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Rok sběru: 2015

ČR 16+

8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Mezinárodní šetření ICILS 2013 Rok sběru: 2013

žáci 8. ročníků ZŠ

3 200 digitální gramotnost, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
EU Kids Online Rok sběru: 2010

EU, děti 9-16 let

1 009 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie Rok sběru: 2016

ČR, SR, Belgie Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie, 11-30 let, ženy

500 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
World Internet Project 2014 Rok sběru: 2014

ČR, 15+

1 316 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013 Rok sběru: 2011

ČR 16-65

6 102 digitální gramotnost, digitální kompetence přenositelné detail
Aktér 12 - 2011 Rok sběru: 2011

ČR 18+

1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail