Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Rok sběru
2011
Sběratel dat

český statistický úřad

Cílová populace

Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy).

Velikost souboru
6615
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

Dotazníkové šetření, zasílané převážně poštou, alt. elektronicky. 6615 jednotek k 31. 12. 2011 (návratnost 95,6 %).

Odkazy

Popis

Cílem šetření o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě je zjistit přístup a vybavenost orgánů veřejné správy informačními a komunikačními technologiemi a způsob využívání těchto moderních technologií ve vztahu k občanům a firmám.

Dotazník je složen ze dvou částí, první se zaměřuje na přístup k internetu a s ním spojená bezpečnostní opatření organizací VS, jejich webové stránky a služby poskytované občanům. Druhá část je zaměřena na lidské zdroje ve veřejné správě a elektronickou výměnu dat.

- Vnitřní počítačová síť

- Přístup k internetu

- Zabezpečení informačních technologií spojená s užíváním internetu

- Webové stránky organizace

- Služby poskytované občanům – přístup k informačním a komunikačním technologiím

- ICT a lidské zdroje

- Elektronická výměna dat

 • Popis

  Cílem šetření o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě je zjistit přístup a vybavenost orgánů veřejné správy informačními a komunikačními technologiemi a způsob využívání těchto moderních technologií ve vztahu k občanům a firmám.

  Dotazník je složen ze dvou částí, první se zaměřuje na přístup k internetu a s ním spojená bezpečnostní opatření organizací VS, jejich webové stránky a služby poskytované občanům. Druhá část je zaměřena na lidské zdroje ve veřejné správě a elektronickou výměnu dat.

  - Vnitřní počítačová síť

  - Přístup k internetu

  - Zabezpečení informačních technologií spojená s užíváním internetu

  - Webové stránky organizace

  - Služby poskytované občanům – přístup k informačním a komunikačním technologiím

  - ICT a lidské zdroje

  - Elektronická výměna dat