Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Rok sběru
2011
2012
Sběratel dat

Český statistický úřad

Cílová populace

ČR, 18+

Velikost souboru
9500
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Dotazování v domácnostech. Členové domácnosti ve věku od 18 do 69 let. V průběhu sběru dat byly shromážděny údaje o 10 190 respondentech.

Odkazy

Popis

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního vzdělávání na úrovni jednotlivých členských států byly statistickým úřadem EU Eurostatem (ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími orgány EU) sestrojeny nástroje umožňující systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education Survey (dále jako AES).

Výstupem je publikace statisticky zpracovávající oblasti formálního a neformálního vzdělávání, studium cizích jazyků a možnosti přístupu ke vzdělání.

  • Popis

    Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního vzdělávání na úrovni jednotlivých členských států byly statistickým úřadem EU Eurostatem (ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími orgány EU) sestrojeny nástroje umožňující systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

    Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education Survey (dále jako AES).

    Výstupem je publikace statisticky zpracovávající oblasti formálního a neformálního vzdělávání, studium cizích jazyků a možnosti přístupu ke vzdělání.

Související pojmy