Digitální negramotnost

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.

Digitální gramotnost je významným předpokladem participace na životě v dnešní společnosti. Digitální negramotnost pak může vést k tzv. digitálnímu vyloučení a projevuje se také nízkou úrovní v kompetenční, motivační a strategické dimenzi. Zdrojem digitální negramotnosti může být nemožnost přístupu k digitálním technologiím, ale také jednoduchý nebo rutinní způsob jejich využívání, stejně tak využívání pouze jako zdroje zábavy.

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.

  • Definice

    Digitální gramotnost je významným předpokladem participace na životě v dnešní společnosti. Digitální negramotnost pak může vést k tzv. digitálnímu vyloučení a projevuje se také nízkou úrovní v kompetenční, motivační a strategické dimenzi. Zdrojem digitální negramotnosti může být nemožnost přístupu k digitálním technologiím, ale také jednoduchý nebo rutinní způsob jejich využívání, stejně tak využívání pouze jako zdroje zábavy.

  • Externí odkazy