Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

DigiData

Jedná se o část výstupu Českého statistického úřadu Česká republika od roku 1989 v číslech z roku 2016, který obsahuje časové řady informující o vybavenost vlastním domácností počítačem a připojení k internet. Statistika se zabývá i porovnáním domácností bezdětných a se závislými dětmi.

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

DigiData

Studie ověřila schopnosti dospělých používat IT, nástroje k získání, zpracování vyhodnocení a analýze informací za účelem dosažení konkrétního cíle. Šlo zejména o testy čtenářské a numerické gramotnosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií.

Digitální propast

DigiWiki

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnost.

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnost.

Digitální začleňování

DigiWiki

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

Osoba ohrožená digitálním vyloučením

DigiWiki

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.

Digitální negramotnost

DigiWiki

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.