Digitální propast

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnost.

Pod pojmem digitální propast chápeme určitou dysbalanci mezi osobami, kteří zvládají (na různé úrovni) digitální technologie a těmi, kteří tuto dovednost postrádají z různých důvodů. Jedná se tedy o sociální a ekonomickou nerovnost mezi skupinami osob v dané populaci. Bariéra může být fyzická, psychická, sociální nebo materiální a může vzniknout z různých příčin.

Bariéra bránící digitálně vyloučeným osobám začlenit se do moderní společnost.

  • Definice

    Pod pojmem digitální propast chápeme určitou dysbalanci mezi osobami, kteří zvládají (na různé úrovni) digitální technologie a těmi, kteří tuto dovednost postrádají z různých důvodů. Jedná se tedy o sociální a ekonomickou nerovnost mezi skupinami osob v dané populaci. Bariéra může být fyzická, psychická, sociální nebo materiální a může vzniknout z různých příčin.