Digitální začleňování

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

Hlavním cílem digitálního začleňování je pomoc jedinci překonat příčiny jeho digitálního  vyloučení, které souvisí s digitálními technologiemi. Výsledkem procesu digitálního začleňování by měl být digitálně gramotný jedinec, který má přístup k digitálním technologiím, chce je používat, umí je používat a rozumí tomu, proč jsou tyto technologie  potřebné a jaké nabízí možnosti.

Externí odkazy

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

  • Definice

    Hlavním cílem digitálního začleňování je pomoc jedinci překonat příčiny jeho digitálního  vyloučení, které souvisí s digitálními technologiemi. Výsledkem procesu digitálního začleňování by měl být digitálně gramotný jedinec, který má přístup k digitálním technologiím, chce je používat, umí je používat a rozumí tomu, proč jsou tyto technologie  potřebné a jaké nabízí možnosti.

  • Externí odkazy
    Externí odkazy