Mezinárodní šetření ICILS 2013

DigiData

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) si klade za cíl zmapovat rozdíly v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami).

World Internet Project 2014

DigiData

Toto šetření je součástí globální výzkumné iniciativy World Internet Project existující od roku 1999. V současnosti je do projektu zapojeno přes třicet zemí ze šesti kontinentů. Česká republika se do projektu poprvé zapojila v roce 2005, zprávy za ČR jsou dostupné z let 2006, 2008 a 2014.

Digitální začleňování

DigiWiki

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. 

Osoba ohrožená digitálním vyloučením

DigiWiki

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.

Digitální vyloučení

DigiWiki

Digitálně vyloučená je osoba, která nemá z různých příčin možnost používat digitální technologie a služby, a tím není začleněna do moderní společnosti.

Digitálně vyloučená je osoba, která nemá z různých příčin možnost používat digitální technologie a služby, a tím není začleněna do moderní společnosti.