Osoba ohrožená digitálním vyloučením

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.

Digitální vyloučení se objevuje napříč celou populací, a ne vždy se váže na jasné sociodemografické charakteristiky, přesto je možné identifikovat obzvláště ohrožené skupiny obyvatelstva. Patří mezi ně zejm. senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním, lidé s nižším dosaženým vzděláním, lidé s nízkými příjmy, jednotlivci z lokalit ohrožených chudobou, migranti apod.

Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie.

  • Definice

    Digitální vyloučení se objevuje napříč celou populací, a ne vždy se váže na jasné sociodemografické charakteristiky, přesto je možné identifikovat obzvláště ohrožené skupiny obyvatelstva. Patří mezi ně zejm. senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním, lidé s nižším dosaženým vzděláním, lidé s nízkými příjmy, jednotlivci z lokalit ohrožených chudobou, migranti apod.