FAQ

 • K čemu slouží DigiPortál?

  DigiPortál je online prostředí, které má za cíl zvyšovat povědomí o digitální gramotnosti a nutnosti rozvíjet digitální kompetence u zaměstnanců státní správy i široké veřejnosti. Informuje o možnostech zlepšování digitální gramotnosti. Svými činnostmi inspiruje širokou veřejnost využívat digitální technologie nutných ke komunikování, účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií za účelem udržení či zlepšení kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.

  DigiPortál má pomoci ve vytváření digitálně gramotných občanů, kteří jsou schopni samostatně a zodpovědně vyžívat informační a komunikační technologie.

 • Komu je DigiPortál určen?

  Je určen všem, kdo chtějí rozvíjet digitální kompetence, a to jak u sebe, tak i u svých klientů – v případě zaměstnanců státní správy a sociálních partnerů, nebo u studentů či zaměstnanců.

  DigiPortál tedy slouží jednak zaměstnancům státní správy, jednak dalším zástupcům cílové skupiny. Patří sem: vzdělavatelé, zaměstnanci, zaměstnavatelé, rodiče a asociace zabývající se sociální politikou, sociálním začleňováním a dalším vzděláváním.

 • Proč by lidé měli navštěvovat DigiPortál?

  Důvodem může být osobní motivace, nejčastěji zlepšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce, snaha uspět v profesním životě, který vyžaduje udržovat krok s novými digitálními technologiemi nebo v důsledku měnících se požadavků ze strany zaměstnavatelů.

  V DigiMagazínu a v kalendáři akcí na DigiPortálu mohou lidé nalézt inspiraci pro osobní či profesní rozvoj.

  DigiData poskytují informace o aktuálním stavu digitální gramotnosti obyvatel ČR a využijí jej jak vzdělavatelé, tak studenti a další zájemci o tuto problematiku. Pojmy z

  DigiWiki využijí především zaměstnanci státní správy, kteří se potýkají s nejednotností výkladu některých pojmů.

  Metodické materiály využijí opět zaměstnanci institucí pro zkvalitnění práce se svými klienty jako v případě úřadů práce nebo některých neziskových organizací.

  Vedle toho na Facebooku DigiStrategie jsou publikovány tipy určené rodičům a vyučujícím na podporu komunikace, výuky a rozvoje dětí či studentů.

 • Jsem zástupce firmy / instituce / lektor: Jak se mohu do projektu zapojit?

  Zajímáte se a máte co říci na téma: ICT, digitální gramotnost, digitální vzdělávání, kyberbezpečnost, digitalizace, aj.? Máte chuť předávat a šířit své znalosti mezi lidi? Zkontaktujte nás pro domluvení schůzky. Na osobní schůzce si pak řekneme a ujasníme, jestli se vzájemné představy o spolupráci, jejím přínosu a ohodnocení shodují.

 • Je účast na roadshow a workshopech placená?

  Ne, akce, které plánujeme v rámci projektu DigiStrategie, jsou pro všechny zúčastněné zdarma a to i opakovaně. Stačí se přihlásit a dorazit ve správný den a čas na místo konání akce. Budeme rádi, když dorazíte s dobrou náladou J a se zařízením, které lze připojit k wi-fi.