Celostátní projekt E-bezpečí

Rok sběru
2015
Sběratel dat

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Cílová populace

ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče

Velikost souboru
0
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

není uvedeno

Popis

Projekt E-bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče. Z hlediska témat se projekt specializuje zejména na: a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), e) hoax a spam a f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. Realizátorem projektu je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Základním východiskem činnosti je terénní práce, přednášková činnost a jiné preventivně vzdělávací akce. Přednášky a besedy jsou zaměřeny jak na ukázku možných nebezpečných jevů, tak i na jejich prevenci a možnou obranu. Při akcích jsou využívány modelové situace i skutečné kauzy.

Mezi další činnosti projektu E-Bezpečí patří pravidelná realizace výzkumných šetření zaměřující se na rizikovou komunikaci v online prostředí, provozování online poradny, vydávání publikací a realizace řady dalších aktivit.

Projekt jako celek byl zahájen v roce 2008, nicméně od roku 2009 funguje jako jeden z klíčových projektů Pedagogické fakulty UP v Olomouci za podpory různých grantů a dotací. S projektem E-bezpečí spolupracuje mnoho partnerů jak ze státní (Policie ČR, MVČR, MŠMT), tak především i komerční sféry (seznam.cz – projekt Seznam se bezpečně!, google,com – projekt Webrangers, Vodafone, O2 Czech republic – projekt Bezpečně na internetu). Regionálním partnerem projektu se stal Český rozhlas Olomouc, který realizuje specializované živé diskuzní pořady o rizicích internetu.

Projekt E-bezpečí získal doposud řadu ocenění. V roce 2009 získal 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR a v roce 2015 se již stal projektem vítězným (e-bezpeci, online).

 • Popis

  Projekt E-bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče. Z hlediska témat se projekt specializuje zejména na: a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), e) hoax a spam a f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. Realizátorem projektu je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s dalšími organizacemi.

  Základním východiskem činnosti je terénní práce, přednášková činnost a jiné preventivně vzdělávací akce. Přednášky a besedy jsou zaměřeny jak na ukázku možných nebezpečných jevů, tak i na jejich prevenci a možnou obranu. Při akcích jsou využívány modelové situace i skutečné kauzy.

  Mezi další činnosti projektu E-Bezpečí patří pravidelná realizace výzkumných šetření zaměřující se na rizikovou komunikaci v online prostředí, provozování online poradny, vydávání publikací a realizace řady dalších aktivit.

  Projekt jako celek byl zahájen v roce 2008, nicméně od roku 2009 funguje jako jeden z klíčových projektů Pedagogické fakulty UP v Olomouci za podpory různých grantů a dotací. S projektem E-bezpečí spolupracuje mnoho partnerů jak ze státní (Policie ČR, MVČR, MŠMT), tak především i komerční sféry (seznam.cz – projekt Seznam se bezpečně!, google,com – projekt Webrangers, Vodafone, O2 Czech republic – projekt Bezpečně na internetu). Regionálním partnerem projektu se stal Český rozhlas Olomouc, který realizuje specializované živé diskuzní pořady o rizicích internetu.

  Projekt E-bezpečí získal doposud řadu ocenění. V roce 2009 získal 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR a v roce 2015 se již stal projektem vítězným (e-bezpeci, online).