Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Rok sběru
2015
Sběratel dat

EUROSTAT, Český statistický úřad

Cílová populace

ČR 16+

Velikost souboru
8059
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).

Odkazy

Popis

V této analýze je použito rozdělení na následující vzdělaností skupiny: ZŠ (ISCED 0,1 a 2), SŠ (ISCED 3 a 4), VŠ (ISCED 5,6,7 a 8).

Každodenní i občasný kontakt s informačními technologiemi v pracovním i mimopracovním životě vytváří tlak na osvojování počítačových dovedností a zvládání jednodušších či složitých situací při práci s osobními počítači, tablety či jinými zařízeními. Práce s počítačem či internetem dávno nepatří do světa vysoce vzdělaných a nadšených jedinců, ale stává se rutinní součástí každodenního života většiny z nás. Na digitální gramotnost občanů jsou proto zacíleny mnohé národní i nadnárodní politiky, čímž vyvstává i potřeba jejich statistického zjišťování.

Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v České republice je zdrojem Výběrové šetření využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v ostatních zemích (především v zemích EU) je zdrojem databáze Eurostatu.

  • Popis

    V této analýze je použito rozdělení na následující vzdělaností skupiny: ZŠ (ISCED 0,1 a 2), SŠ (ISCED 3 a 4), VŠ (ISCED 5,6,7 a 8).

    Každodenní i občasný kontakt s informačními technologiemi v pracovním i mimopracovním životě vytváří tlak na osvojování počítačových dovedností a zvládání jednodušších či složitých situací při práci s osobními počítači, tablety či jinými zařízeními. Práce s počítačem či internetem dávno nepatří do světa vysoce vzdělaných a nadšených jedinců, ale stává se rutinní součástí každodenního života většiny z nás. Na digitální gramotnost občanů jsou proto zacíleny mnohé národní i nadnárodní politiky, čímž vyvstává i potřeba jejich statistického zjišťování.

    Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v České republice je zdrojem Výběrové šetření využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v ostatních zemích (především v zemích EU) je zdrojem databáze Eurostatu.