Národní výzkum kyberšikany učitelů

Rok sběru
2016
Sběratel dat

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Cílová populace

ČR, 18+, 79 % žen, 21 % muži

Velikost souboru
5136
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

dotazníkové šetření

Popis

Výzkum si klade za cíl zmapovat stav kyberšikany učitelů v České republice. Výzkumu se zúčastnilo 5 136 respondentů (79 % žen a 21 % mužů) ze všech krajů České republiky. Více než 60 % respondentů bylo ze základní školy, 37 % ze středních škol a zbytek z mateřských, vyšších odborných a vysokých škol.

Výzkum odhalil, že se učitelé setkávají s útoky ze strany žáků, ale v naprosté většině případů se nejedná o vážné formy kybernetické agrese (s nimi má zkušenost v průměru 5 % učitelů). Co se pachatelů týká, jsou jimi nejčastěji žáci (40 %) a rodiče (8 %), nicméně pachatele se často nepodaří odhalit. O kyberšikaně nejčastěji vědí kolegové (32 % případů), méně pak vedení školy (15 % případů). Jakým způsobem proti kyberšikaně bojovat? Mezi nejčastější strategie patří blokace či vymazání závadného obsahu, archivace důkazů či snaha odhalit identitu pachatele (Kopecký & Szotkowski, 2016).

  • Popis

    Výzkum si klade za cíl zmapovat stav kyberšikany učitelů v České republice. Výzkumu se zúčastnilo 5 136 respondentů (79 % žen a 21 % mužů) ze všech krajů České republiky. Více než 60 % respondentů bylo ze základní školy, 37 % ze středních škol a zbytek z mateřských, vyšších odborných a vysokých škol.

    Výzkum odhalil, že se učitelé setkávají s útoky ze strany žáků, ale v naprosté většině případů se nejedná o vážné formy kybernetické agrese (s nimi má zkušenost v průměru 5 % učitelů). Co se pachatelů týká, jsou jimi nejčastěji žáci (40 %) a rodiče (8 %), nicméně pachatele se často nepodaří odhalit. O kyberšikaně nejčastěji vědí kolegové (32 % případů), méně pak vedení školy (15 % případů). Jakým způsobem proti kyberšikaně bojovat? Mezi nejčastější strategie patří blokace či vymazání závadného obsahu, archivace důkazů či snaha odhalit identitu pachatele (Kopecký & Szotkowski, 2016).

Související pojmy