Nebezpečí internetové komunikace IV

Rok sběru
2013
Sběratel dat

Kopecký & Krejčí

Cílová populace

ČR, 11-17 let, 55 % dívek, 45 % chlapců

Velikost souboru
21372
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Více na internetových stránkách výzkumu

Popis

V roce 2013 proběhl již čtvrtý celorepublikový výzkum na toto téma (zbylé proběhly v předchozích třech letech). Zúčastnilo se ho 21 372 respondentů ve věku od 11-17 let (z toho bylo 55 % dívek a 45 % chlapců). Výzkum je velmi obsáhlý a zaměřený na širokou problematiku, proto zde přinášíme pouze zajímavé výsledky. Detailní výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách projektu.

Více než polovina dětí se setkala s nějakou formou kyberšikany, přičemž nejčastěji šlo o verbální útoky a nabourání se do soukromého účtu. Rovněž více než polovina dětí komunikuje na internetu s neznámými lidmi, což se dá očekávat vzhledem k tomu, že se žáci chtějí na internetu s někým seznámit. Nicméně výsledek, že více než 49 % dětí by šlo na osobní schůzku s neznámou osobou, je velmi neuspokojivý (Szotkowski, Kopecký & Krejčí, 2013).

  • Popis

    V roce 2013 proběhl již čtvrtý celorepublikový výzkum na toto téma (zbylé proběhly v předchozích třech letech). Zúčastnilo se ho 21 372 respondentů ve věku od 11-17 let (z toho bylo 55 % dívek a 45 % chlapců). Výzkum je velmi obsáhlý a zaměřený na širokou problematiku, proto zde přinášíme pouze zajímavé výsledky. Detailní výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách projektu.

    Více než polovina dětí se setkala s nějakou formou kyberšikany, přičemž nejčastěji šlo o verbální útoky a nabourání se do soukromého účtu. Rovněž více než polovina dětí komunikuje na internetu s neznámými lidmi, což se dá očekávat vzhledem k tomu, že se žáci chtějí na internetu s někým seznámit. Nicméně výsledek, že více než 49 % dětí by šlo na osobní schůzku s neznámou osobou, je velmi neuspokojivý (Szotkowski, Kopecký & Krejčí, 2013).

Související pojmy