PISA 2012

Rok sběru
2012
Sběratel dat

OECD

Cílová populace

15letí žáci základních škol nebo víceletých gymnázií

Velikost souboru
6413
Způsob sběru
Kvalitativní/Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Žákovský dotazník otázky IC01-IC22, testové úlohy, doprovodné dotazníky

Odkazy

  • Popis

    Dotazník o využívání ICT byl zařazen do pravidelného šetření PISA 2012. Cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly ve využívání ICT mezi žáky, kteří navštěvují méně úspěšné a naopak velmi úspěšné školy. Úspěšnost škol je hodnocena na základě výsledků základní části PISA 2012 zaměřené na matematiku. Dotazník je zaměřen na typy využívaných zařízení, využívání ICT mimo školu a ve škole.

Související pojmy