Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Rok sběru
2012
2013
Sběratel dat

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PF UPOL

Cílová populace

studenti Pedagogické fakulty UPOL

Velikost souboru
386
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Studenti byly osloveni prostřednictvím komunikačních kanálů Univerzity Palackého, prostřednictvím webových stránek projektu E-Synergie a E-bezpečí.

Odkazy

  • Popis

    Výzkum zaměřený na výskyt rizikového chování u studentů PdF UP v Olomouci, které je spojeno s informačními a komunikačními technologiemi (zejména internetem), si v deskriptivní rovině kladl za cíl zjistit množství obětí i útočníků zapojených do jednotlivých projevů kyberšikany. Výzkum současně monitoroval, u koho by oběti hledaly pomoc v případě potřeby (učitel, rodič, sourozenec, kamarád). Dále bylo úkolem výzkumu zjistit, zda studenti komunikují s neznámými lidmi na internetu, jestli jimi byly požádány o osobní schůzku a jestli jsou ochotni setkat se s virtuálním kamarádem či známým v reálném světě, což úzce souvisí s jevem zvaným kybergrooming. Cílem bylo rovněž zjistit formy veřejného sdílení intimních materiálů v prostředí internetu a odhalit motivaci pubescentů a adolescentů k tomuto chování, tedy k sextingu. Také bylo zjišťováno, kolik dotázaných dětí považuje sexting za rizikový a riskantní. V souvislosti s tím se výzkumníci zaměřili na sdílení osobních údajů budoucími pedagogy v prostředí internetu (zejména na fotografii obličeje) a na jejich znalost sociálních sítí.

Související pojmy