Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Rok sběru
2014
Sběratel dat

MŠMT

Cílová populace

ČR, 18+

Velikost souboru
3370
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

3370 insittucí, dotazníkové šetření

Odkazy

Popis

Sběr dat probíhal 8 týdnů v období od 17. 2. – 14. 4. 2014. Šetření bylo dvoukolové. První kolo proběhlo v pevném termínu od 17. 2. - 10. 3. 2014. Následně byli osloveni ti, kteří nereagovali na první výzvu (nezaregistrovali se k vyplňování dotazníku přihlášením do webové aplikace) a ti, kteří z jakýchkoli důvodů nedokončili vyplnění dotazníku úspěšným odesláním dat. V roce 2013 bylo šetření rovněž dvoukolové a trvalo shodně 8 týdnů v období od 23. 9. – 15. 11. 2013. V roce 2014 dotazník vyplnilo celkově 1 682 subjektů, tedy 49,91 % z počtu subjektů, které byly zahrnuty do šetření. Vzdělávací programy jsou tříděny podle Isced 97, získaná data tak neposkytují podrobnější informace o dovednostech, které jsou v kurzech získávány.

  • Popis

    Sběr dat probíhal 8 týdnů v období od 17. 2. – 14. 4. 2014. Šetření bylo dvoukolové. První kolo proběhlo v pevném termínu od 17. 2. - 10. 3. 2014. Následně byli osloveni ti, kteří nereagovali na první výzvu (nezaregistrovali se k vyplňování dotazníku přihlášením do webové aplikace) a ti, kteří z jakýchkoli důvodů nedokončili vyplnění dotazníku úspěšným odesláním dat. V roce 2013 bylo šetření rovněž dvoukolové a trvalo shodně 8 týdnů v období od 23. 9. – 15. 11. 2013. V roce 2014 dotazník vyplnilo celkově 1 682 subjektů, tedy 49,91 % z počtu subjektů, které byly zahrnuty do šetření. Vzdělávací programy jsou tříděny podle Isced 97, získaná data tak neposkytují podrobnější informace o dovednostech, které jsou v kurzech získávány.

Související pojmy