Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Rok sběru
2011
Sběratel dat

Český statistický úřad

Cílová populace

ČR, státní správa, samospráva

Velikost souboru
6615
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Kvantitativní vyčerpávající dotazníkové šetření

Materiály ke stažení

Odkazy

Popis

Jedná se o vyčerpávající šetření zabývající se využívání ICT veřejnou správou. Zachycuje úroveň vybavení pracovišť organizačních složek státu, krajů a obcí hardwarem, softwarem a míru využívání tohoto vybavení zaměstnanci. Rovněž je zde šetřen způsob elektronické výměny dat uvnitř a mezi organizacemi veřejné správy a nabídka elektronických služeb občanům. Vzhledem k velikosti základního souboru a vysoké míry návratnosti lze data považovat za kvalitní.

Ve veřejně dostupných zdrojích je nejzákladnější územní rozdělení na úrovni okresů (LAU1). Velmi omezující je neexistence novějších dat než k 31. 12. 2011, což vzhledem k inovacím na poli informačních technologií značně degraduje reálný přínos dat pro vyhodnocení současné situace.

Tematicky projektu Digistrategie odpovídá celý dotazník, ale z praktického hlediska lze spatřovat jako skutečně přínosnou část „Webové stránky organizace“, řešící stejné otázky jako aktuální šetření o využívání ICT ve vztahu k veřejné správě, avšak ze strany nabídky. Velmi zajímavá je část ICT a Lidské zdroje – především pak informace o počtu zaměstnávaných programátorů. Jejich nedostatek je aktuálně značný problém.

  • Popis

    Jedná se o vyčerpávající šetření zabývající se využívání ICT veřejnou správou. Zachycuje úroveň vybavení pracovišť organizačních složek státu, krajů a obcí hardwarem, softwarem a míru využívání tohoto vybavení zaměstnanci. Rovněž je zde šetřen způsob elektronické výměny dat uvnitř a mezi organizacemi veřejné správy a nabídka elektronických služeb občanům. Vzhledem k velikosti základního souboru a vysoké míry návratnosti lze data považovat za kvalitní.

    Ve veřejně dostupných zdrojích je nejzákladnější územní rozdělení na úrovni okresů (LAU1). Velmi omezující je neexistence novějších dat než k 31. 12. 2011, což vzhledem k inovacím na poli informačních technologií značně degraduje reálný přínos dat pro vyhodnocení současné situace.

    Tematicky projektu Digistrategie odpovídá celý dotazník, ale z praktického hlediska lze spatřovat jako skutečně přínosnou část „Webové stránky organizace“, řešící stejné otázky jako aktuální šetření o využívání ICT ve vztahu k veřejné správě, avšak ze strany nabídky. Velmi zajímavá je část ICT a Lidské zdroje – především pak informace o počtu zaměstnávaných programátorů. Jejich nedostatek je aktuálně značný problém.

Související pojmy