Informační společnost v číslech 2014-2016

DigiData

Jedná se o aktualizované vydání brožurky: „Informační společnost v číslech“ Českého statistického úřadu. Brožurka je koncipována tak, aby v přehledné formě poskytla oficiální statistické údaje o rozvoji informační společnosti v České republice a umožnila srovnání s jednotlivými státy EU.

Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

DigiData

Jedná se o část výstupu Českého statistického úřadu Česká republika od roku 1989 v číslech z roku 2016, který obsahuje časové řady informující o vybavenost vlastním domácností počítačem a připojení k internet. Statistika se zabývá i porovnáním domácností bezdětných a se závislými dětmi.

ICT Kompetence učitelů

DigiData

Toto šetření je zacílené na učitele, kteří absolvovali kurzy pořádané akreditovanými školícími středisky SIPVZ.

Šetření sleduje vliv informačních technologií a vzdělávání v moderní informační společnosti se zaměřením na pedagogické pracovníky a hodnotí realizované vzdělávací akce.

Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání

DigiData

Studie se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a význam médií pro další vzdělávání. Předpokládá se, že v informační společnosti význam médií a e-learningu do značné míry spolurozhoduje o dynamice a úrovni znalostí společnosti.

Průzkum webových stránek veřejné správy

DigiData

Tento průzkum slouží jako doplnění k ročnímu pravidelnému šetření o využívání ICT ve veřejné správě (viz výše). Zaobírá se nabídkou informací a služeb, poskytovaných na webových stránkách úřadů ústřední státní správy, krajů a obcí s rozšířenou působností.