Skupina nezaměstnaní

Tato skupina je velmi dobře definovatelná a i její problémy se dají velmi dobře standardizovat. Je zde i jasně specifikovaná potřeba - zprostředkovat adekvátní zaměstnání. Z toho důvodu jsme pro práci s touto skupinou zformulovali dotazník. Ten má za úkol rozlišit, jaké míře a povaze problému čelí každý z testovaných uchazečů o práci a nabídnout tak pracovníkům ÚP ČR jednoduchý nástroj pro identifikaci problému.

Dotazník je ke stažení v kroku s názvem "dotazník".

Úvodní rozhovor

Zde se dozvíte, jak z pozice pracovníka kontaktního pracoviště Úřadu práce (KoP ÚP) přistoupit k úvodnímu pohovoru na téma digitální gramotnosti s uchazečem o zaměstnání. To vše s pomocí námi přiloženého dotazníku.

Dotazník

Zde se dozvíte, jak dotazník vyhodnotit a jak s uchazečem jeho problém ukotvit.

Navržená opatření a podpora UoZ

Zde se dozvíte konkrétní navržená opatření pro uchazeče o zaměstnání navržené Úřadem práce ČR, jejichž cílem je bojovat proti digitálnímu vyloučení na jedné straně a na straně druhé posilovat jeho digitální gramotnost a kompetence.