Skupina děti a mladiství

Tato část pojednává o problémech, kterým čelí především děti a mládež. Vlivem technologického pokroku už není tolik problém fyzický přístup, ale vyloženě nízká digitální gramotnost a s tím spojené nežádoucí jevy.

I z toho důvodu jsme se v této části zaměřili na typická, relativně častá rizika spojena s užíváním internetu. A protože je většina z nich velmi citlivé povahy, nebylo by vhodné jít např. cestou metodického tázání pomoci dotazníku.

A proto následující text nabízí základní přehled současných rizik a následuje okruh otázek, na které je vhodné při rozhovoru zaměřit pozornost. Málokdy mladiství čelí všem níže popsaným rizikům. Proto jsou v této části textu propojeny popisy rizik rovnou s okruhy modelových otázek.

Tato kapitola vznikla především díky dlouholeté praxi získané v organizaci Česká asociace streetworkingu. Vychází z materiálů, které v přehledné a především aktualizované podobě lze nalézt na webu orientovaném přímo na mládež.

Specifika dětí a mladistvých

Každá skupina má svá specifika a není tomu jinak ani u dětí a mladistvých. Zde se dozvíte aktuální trendy mezi dětmi a mladistvými v digitálním světě. Metodika cílí zejména na rizika, bezpečný pohyb a chování "na internetech".

Jak na sociální sítě a rizika dětí a mladistvých

Zde se dozvíte více o specifických rizicích typických pro danou skupinu. Každý, kdo s touto skupinou pracuje, by se měl orientovat alespoň v základních problémech, které v současnosti přinášejí zejména sociální sítě a jejich bezhraniční využívání právě nezletilými.