Aktér 12 - 2011

Rok sběru
2011
Sběratel dat

STEM - Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.

Cílová populace

ČR 18+

Velikost souboru
1109
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

Face-to-face standardizované rozhovory. Kvótní výběr dle pohlaví, vzdělání, věku, kraje a velikosti obce.

Materiály ke stažení

Odkazy

Popis

Šetření bylo dílčím úkolem interdisciplinárního projektu „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (2005-2010, prodlouženo do 2011) s názvem „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“. Dílčí projekt byl zaštiťován Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně Katedrou sociologie a Katedrou etnologie. Šetření bylo dílčím úkolem interdisciplinárního projektu „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (2005-2010, prodlouženo do 2011) s názvem „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“. Dílčí projekt byl zaštiťován Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně Katedrou sociologie a Katedrou etnologie.

 

Předmětem projektu byl výzkum bezpečnostních a podnikatelských rizik a důvěry, organizačního chování a kulturní diverzity na podkladě teorií rizikové společnosti a modernizace, a to v souvislosti se vstupem ČR do EU a s reakcí české společnosti na tuto skutečnost.

Cílem výzkumu bylo vytvoření relativně komplexního pohledu na rizika společenského vývoje v první dekádě nového století, kdy se důležitými staly otázky začleňování občanů do nových soustav sociálních vztahů na úrovni nadnárodní i regionální. Jelikož nelze odhlížet od kvality paralelně probíhajících socializačních a hodnototvorných procesů (fungování rodiny, školství, rodiny, institucí), zahrnuje výzkum také otázky související s "mikroklimatem" (interpersonální vztahy, pracoviště, podnik) i s komunitou.

Více informací na: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-420.html

Specifický popis datového souboru II - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

Ot 38 – frekvence užívání Internetu, uživatel I/O, kulturní kapitál

Ot 39 – sebehodnocení digitální gramotnosti

a) obecné hodnocení

b) informační digitální dovednosti formální

c) informační digitální dovednosti formální

d) centralita Internetu v životě respondenta – work

e) centralita Internetu v životě respondenta – každodennost/volný čas

f) informační digitální dovednosti operační – bezpečnost

g) centralita Internetu v životě respondenta – motivační složka (subjektivní relevance)

h) inovativnost

i) informační digitální dovednosti substanciální

j) centralita Internetu v životě respondenta – sebeexprese, identita, online aktivita

ot 40 – zkušenost s užíváním Internetu

ot 41 – dimenze digitálních dovedností – subjektivní dostatečnostot

ot 42 – hodnocení dopadu internetu na vlastní sociální pozici

ot 43 – online engagement

 • Popis

  Šetření bylo dílčím úkolem interdisciplinárního projektu „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (2005-2010, prodlouženo do 2011) s názvem „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“. Dílčí projekt byl zaštiťován Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně Katedrou sociologie a Katedrou etnologie. Šetření bylo dílčím úkolem interdisciplinárního projektu „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (2005-2010, prodlouženo do 2011) s názvem „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“. Dílčí projekt byl zaštiťován Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně Katedrou sociologie a Katedrou etnologie.

   

  Předmětem projektu byl výzkum bezpečnostních a podnikatelských rizik a důvěry, organizačního chování a kulturní diverzity na podkladě teorií rizikové společnosti a modernizace, a to v souvislosti se vstupem ČR do EU a s reakcí české společnosti na tuto skutečnost.

  Cílem výzkumu bylo vytvoření relativně komplexního pohledu na rizika společenského vývoje v první dekádě nového století, kdy se důležitými staly otázky začleňování občanů do nových soustav sociálních vztahů na úrovni nadnárodní i regionální. Jelikož nelze odhlížet od kvality paralelně probíhajících socializačních a hodnototvorných procesů (fungování rodiny, školství, rodiny, institucí), zahrnuje výzkum také otázky související s "mikroklimatem" (interpersonální vztahy, pracoviště, podnik) i s komunitou.

  Více informací na: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-420.html

  Specifický popis datového souboru II - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

  Ot 38 – frekvence užívání Internetu, uživatel I/O, kulturní kapitál

  Ot 39 – sebehodnocení digitální gramotnosti

  a) obecné hodnocení

  b) informační digitální dovednosti formální

  c) informační digitální dovednosti formální

  d) centralita Internetu v životě respondenta – work

  e) centralita Internetu v životě respondenta – každodennost/volný čas

  f) informační digitální dovednosti operační – bezpečnost

  g) centralita Internetu v životě respondenta – motivační složka (subjektivní relevance)

  h) inovativnost

  i) informační digitální dovednosti substanciální

  j) centralita Internetu v životě respondenta – sebeexprese, identita, online aktivita

  ot 40 – zkušenost s užíváním Internetu

  ot 41 – dimenze digitálních dovedností – subjektivní dostatečnostot

  ot 42 – hodnocení dopadu internetu na vlastní sociální pozici

  ot 43 – online engagement