EU Kids Online

Rok sběru
2010
Sběratel dat

London School of Economics and Political Science. Department of Media and Communications, za ČR prof. David Šmahel, Ph.D. a kol (FSS MU Brno)

Cílová populace

EU, děti 9-16 let

Velikost souboru
1009
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

face-to-face standardizované rozhovory doplněné dotazníky

Odkazy

Popis

Toto šetření bylo zacílené na děti 9-16 let z 25 zemí EU, které používaly internet v průběhu roku 2010, společně s jedním z rodičů, proběhlo v rámci projektu EC Safer Internet Programme Contract SIP-KEP-321803, cílem bylo zjistit informace o používání internetu dětmi a rodiči z 25 zemí EU.

Výzkum se zaměřil na zkušenosti dětí s internetem, porovnání podle věku, pohlaví a socioekonomického statusu, dále na vnímání rizik spojených s používáním internetu, a to z pohledu dětí i rodičů.

Specifický popis datového souboru - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat).

Dotazník pro rodiče:

Ot. 215-217 – využívání internetu rodičem

Ot. 218 – schopnost využití internetu rodičem - sebehodnocení

Ot. 219 – využití internetu dítětem

Ot. 220 – 227 – spolupráce rodiče a dítěte při využívání internetu, rodičovská kontrola, bezpečné používání internetu

Ot. 233-234 – vypořádání se s rizikovou komunikací

Ot. 238, 239 – způsob získávání informací a poradenství týkající se internetu

Dotazník pro děti:

Ot. 307-318- činnosti na internetu

Ot. 319-321- hodnocení svých schopností pracovat s internetem a schopností rodičů

Ot. 325-335- spolupráce dětí a rodičů při využívání internetu z pohledu dětí

Ot. 336-337 – spolupráce s vrstevníky při využívání internetu

Ot. 338 – spolupráce s učiteli

Ot. 339 – zdroje informací o využívání internetu

 • Popis

  Toto šetření bylo zacílené na děti 9-16 let z 25 zemí EU, které používaly internet v průběhu roku 2010, společně s jedním z rodičů, proběhlo v rámci projektu EC Safer Internet Programme Contract SIP-KEP-321803, cílem bylo zjistit informace o používání internetu dětmi a rodiči z 25 zemí EU.

  Výzkum se zaměřil na zkušenosti dětí s internetem, porovnání podle věku, pohlaví a socioekonomického statusu, dále na vnímání rizik spojených s používáním internetu, a to z pohledu dětí i rodičů.

  Specifický popis datového souboru - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat).

  Dotazník pro rodiče:

  Ot. 215-217 – využívání internetu rodičem

  Ot. 218 – schopnost využití internetu rodičem - sebehodnocení

  Ot. 219 – využití internetu dítětem

  Ot. 220 – 227 – spolupráce rodiče a dítěte při využívání internetu, rodičovská kontrola, bezpečné používání internetu

  Ot. 233-234 – vypořádání se s rizikovou komunikací

  Ot. 238, 239 – způsob získávání informací a poradenství týkající se internetu

  Dotazník pro děti:

  Ot. 307-318- činnosti na internetu

  Ot. 319-321- hodnocení svých schopností pracovat s internetem a schopností rodičů

  Ot. 325-335- spolupráce dětí a rodičů při využívání internetu z pohledu dětí

  Ot. 336-337 – spolupráce s vrstevníky při využívání internetu

  Ot. 338 – spolupráce s učiteli

  Ot. 339 – zdroje informací o využívání internetu